Bezpečnost

Naše děti jsou pod neustálým dohledem svých vedoucích, program je na táboře od 7 – 22 hod, a i při spaní ve stanech vždy nejméně 1 z vedoucích spí ve stanu, aby děti měly někoho k dispozici, kdyby bylo třeba.

Během dne je program nabitý tak, že nemají chvilku, aby se nudily, stále je s nimi oddílový vedoucí nad 18 let, plus minimálně 1 asistent. Oddíly máme malé, max do 9 dětí. Stále je při hrách přítomen i zdravotník a hlavní vedoucí. Hry ladíme nejen do tématu, ale i tak, abychom zranění předcházeli a tak se můžeme pochlubit tím, že od r. 2010 jsme byli v nemocnici jen 1x… (a to, když se po sběru bylinek na výrobu parfémů  zjistilo, že holčička má na bylinky alergii, což rodiče do té doby nevěděli), jinak bez úrazu 😉

Koupání u nás riziko nepředstavuje, většinou jsme daleko od vody a tak s dětmi v horku hrajeme „polévačky“, při čemž si užijí mnoho legrace. A když máme tábořiště u vody, jsme s dětmi všichni – hl. vedoucí, 3 vedoucí, zdravotník a cca 3 asistenti – na 25 dětí.


V přihlášce se vás ptáme na alergie nebo omezení – tyto informace má k dispozici na táboře hl. vedoucí, zdravotník a všichni oddíloví vedoucí. Vše tomu přizpůsobujeme – program, jídelníček…


Šikana – u nás toto slovo děti neznají, alespoň ne z našich táborů. Díky malému počtu tvoříme už léta komunitu, která se sice obměňuje, ale pravidla fair play jsou u nás na nejvyšším stupni žebříčku.

Učíme i starší děti pomáhat mladším, když jim něco nejde, aby tvořily tým. A že se nám to daří – to je vidět i na tom, že „odrostlé“děti s námi spolupracují dál a opět pomáhají;)


Na některých táborech řeší i různé návykové látky, u nás děti k ničemu nemají přístup, většinou jsme na samotě u lesa 🙂


Každý rok v rádiu (kde pracuji) řešíme a točíme reportáže z dětských letních táborů, někdy zaznívají i problémy ze strany vedoucích – nevhodné chování k dětem.

Naši vedoucí s námi spolupracují léta a s dětmi to umí báječně – opět důkaz místo slibů: vracení se dětí a vracení se i v pozdějším věku.

Všichni vedoucí před nástupem na tábor odevzdávají hl. vedoucí potvrzení od lékaře o tom, že mohou pracovat s dětmi.