Storno podmínky

V případě že uhradíte celý poplatek (=celou cenu tábora) za pobyt a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat pobyt dítěte, je zde přehled storna:

  • při zrušení pobytu dítěte do konce března, se vrací 100% z ceny *
  • při zrušení pobytu dítěte do konce dubna, se vrací  75% z ceny *
  • při zrušení pobytu dítěte do konce května, se vrací 50% z ceny *
  • při zrušení pobytu dítěte do 25. 6. se vrací 25% z ceny a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit *
  • po těchto termínech pouze individuální dohody (např. náhrada účastníka jiným účastníkem), jinak se nevrací nic.

* vážné skryté nemoci apod. nikoliv úrazy, nachlazení atd.

Storno platí jen na celý uhrazený pobyt – NE v případě uhrazené zálohy – tehdy je rodič naopak povinen uhradit rozdíl!

Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt  – se nevrací nic.

Krátce před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště, doprava, nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků, potraviny, u dodavatelů nahlášená odběrová množství atd., a pokud bychom vraceli celé částky za pobyt letního dětského tábora, dostali bychom se do ztráty, která by měla přímý vliv na průběh našeho tábora. Nedokážeme ovlivnit zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti. Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které tábory děláme.

Doplnění:

Dříve jsme vycházeli z logiky věci, ale na základě nových zkušeností jsme nuceni upravit,  nebo lépe řečeno textově doplnit „storno podmínky“, a to takto:

Storno pobytu musí být pochopitelně před zahájením tábora a pobytu – ne v průběhu nebo po táboře.

Rozlišujeme „Storno“ (domluvená neúčast) a „Propadnutí“ (nenastoupení k pobytu).

Písemně znamená: papír – dopis – známka; bezprostředně před táborem a v jeho v průběhu nemáme čas a možnost kontrolovat email, atd. Žádost o storno musí být doručena na adresu pořadatele alespoň 2 dny před zahájením tábora.

Storno a změny si předem dohodněte telefonicky. Po dohodě zašlete potvrzující sms. Následně budeme vyčkávat na doručení písemného storna na naši adresu.

Závažné důvody: závažné onemocnění, nebo vážné zdravotní problémy, úmrtí v rodině atd. – kdy rodič nedokáže těmto důvodům zabránit. Nutno doložit.

Písemně není sms – písemná forma opravdu není sms nebo informace na zeď Facebooku!

Požadujete – li vrátit peníze zpět, musíte si o to napsat, ideálně s číslem účtu, variabilním symbolem atd.

Letní dětský tábor NENÍ holubník.

Narážíme stále na podobné problémy. Rodiče si myslí, že organizace pořádající letní dětské tábory je holubník, kde se nemusí dodržovat pravidla a lze si je volně upravovat dle potřeb rodičů a okolností. Opravdu tomu tak není.

Rodiče buď nekomunikují (dělají „mrtvé brouky“), a nebo si myslí, že kdykoliv lze cokoliv udělat. Opravdu je zapotřebí řešit věci s předstihem, a to písemně. Veškeré změny musí být doloženy a přiloženy k závazné přihlášce, například pro případné kontroly atd. Pokud něco posíláte, vyčkejte na odpověď. To, že jste nedostali odpověď může být i známka toho, že jsme to nečetli, a tudíž o tom nevíme.