Letní tábor 2021


Popis…

 

Termín: 10. – 22. 8. 2021

Tábořiště: Tampír u Nových Hradů
Tábořiště Tampír – popisek a mapku naleznete zde…

Věk: 7 – 14 let

Platba a slevy:  
Cena: 5988,- Kč

Při přihlášení 2 dětí – za každé dítě sleva 100.- Kč (tedy 5.888.-/dítě)

Platbu je možné uhradit okamžitě na účet: 2300711540/2010, jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte bez lomítka (pokud budete přihlašovat více dětí, je nutné přihlášení každého dítěte zvlášť), pak se můžete obrátit na náš mail a my Vám vygenerujeme 1 variabilní symbol pro společnou platbu.


Přihláška na letní dětský tábor 2021


Položky s * musí být vyplněny.

  Účastník:

  PlavecNeplavec


  Zákonný zástupce:
  Podmínky pro stornování pobytu

  Zrušení pobytu objednatelem:

  a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky/e-mailem, zaslaným na adresu: bohdana.majerova@seznam.cz (případně písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele konkrétního objednaného pobytu). Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

  b) Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před zahájením pobytu.

  c) V případě zrušení pobytu objednatelem do 31.5.2021 účtuje provozovatel manipulační poplatek 500 Kč, při zrušení pobytu do 20.6.2021 činí storno poplatek 1.500 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši zálohové platby jednotlivých běhů.

  d) V případě zrušení pobytů, u kterých není uvedena možnost zálohové platby, účtuje provozovatel do 31.5.2021 manipulační poplatek 1.500 Kč, při zrušení pobytu do 20.6.2021 činí storno poplatek 2.500 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek celé částce.

  e) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději tři pracovní dny před termínem zahájení daného turnusu.

  f) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

  g) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč.

  h) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2021.